fbpx

วัดเขาดิน ฉะเชิงเทรา

วัดเขาดิน

วัดเขาดิน ฉะเชิงเทรา
วัดที่สร้างบนเขา แห่งเดียวในฉะเชิงเทรา

ประวัติวัดเขาดิน เดิมชื่อวัดปัฎฐวีปัพพตาราม เป็นชื่อทางทะเบียนคณะสงฆ์ ชาวบ้านทั่วไปจะเรียกว่า วัดเขาดิน
วัดแห่งนี้ได้รับอนุญาตให้เป็นวัดเมื่อ พ.ศ.2470 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2479 เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาเล็ก ๆ แห่งเดียวในอำเภอบางปะกง (ตั้งอยู่ข้างถนนมอเตอร์เวย์) ห่างถนนประมาณ 500 เมตร ในเนื้อที่ 31 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา รวมทั้งภูเขาด้วย

วัดเขาดิน เป็นวัดที่มีธรรมชาติสวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ยังคงสภาพของธรรมชาติ คือ ป่าไม้ ภูเขา หิน ตามธรรมชาติที่สวยงามมาก และส่วนราชการได้ประกาศให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอบางปะกง และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ขึ้นทะเบียนจัดเป็นสำนักงานปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ประจำอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปี 2546ภายในวัดเขาดินจะประกอบด้วย

1. พระอุโบสถ 2 ชั้น
ชั้นล่างเป็นห้องกว้าง มีรั้วกันพร้อมกระจก สำหรับทำกิจกรรมต่างๆที่ทางวัดจัดขึ้น ชั้นบนเป็นพระอุโบสถ ซึ่งสำหรับพระสงฆ์ทำกิจของสงฆ์ ด้านในอุโบสถจะมีภาพเขียนพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า


2. พระมหาธาตุเจดีย์
เป็นเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนม์พรรษาขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 27 เมตร สูง 39 เมตร เริ่มสร้างเมื่อพ.ศ.2540 ทรงระฆังคว่ำ เป็นอาคาร 3 ชั้น สำหรับใช้ประโยชน์ต่างๆ และได้รับพระราชทานนามจากสำนักพระราชวังว่า “พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนม์พรรษา” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2546 ตั้งอยู่บนยอดเขา

อาคารชั้นที่ 1 : ใช้เป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ซึ่งทางวัดจะมีการจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจในทุกๆเดือน
อาคารชั้นที่ 2 : จัดเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากมาย
อาคารชั้นที่ 3 : ชั้นบนสุด นอกจากจะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวขึ้นมาชมวิวกันแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญของทางวัดเป็นอย่างยิ่ง โดยภายในพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากมาย รวมถึงหลวงพ่อองค์ดำ ซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพและนับถือมาก เชื่อว่าขอพรสิ่งใด มักจะสำเร็จสมดังต้องการ จึงมักมีผู้คนนิยมเดินทางขึ้นมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต


3. มณฑปเก่า
ปัจจุบันได้รับการบูรณะแล้ว สันนิษฐานว่าเป็นอนุสรณ์สถานที่พักกองทัพสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช


4. อาคารยานภัณฑ์ศรัทธา
ชั้นล่าง – ประดิษฐานพระพุทธอภัยทาน เปิดให้ประชาชนได้เข้าสักการะกราบไหว้
ชั้นที่สอง – ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร 9 นิ้ว ขนาดความสูงพร้อมฐาน 20 เมตร เพื่อประดิษฐานบนยอดเขาให้พุทธศาสนิกชนผู้ที่มีความศรัทธาได้มากราบสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล


5. ถ้ำ – เชื่อกันว่าเป็นถ้ำที่พระเจ้าตากสินมหาราช ใช้พักทัพเมื่อเดินทางผ่านมา ปัจจุบันภายในถ้ำยังสามารถลงไปได้ ทางวัดติดไฟให้ความสว่างตลอดทาง

วัดเขาดิน
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน
วัดเขาดิน


6. ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก – เป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านแถวนี้ให้ความเคารพนับถือมาก


สถานที่ตั้ง
วัดเขาดิน
เลียบทางขนานมอเตอร์เวย์
33 หมู่ 7 ตำบล เขาดิน อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
https://goo.gl/maps/UqNaX7a3SsQeFq2H9


หน้าแรก | เทียวแปดริ้ว | เที่ยวเชิงเกษตร เที่ยวธรรมชาติตลาดโบราณวัด

%d bloggers like this: