ชาติรักษาฟาร์ม(เทพราช) เป็นฟาร์มไก่ไข่อีกหนึ่งแห่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่มานานกว่า 20 ปี และเป็นแหล่งขายส่งไข่ไก่่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ อำเภอบ้านโพธิ์

ในการเลี้ยงไก่ไข่นี้ทางฟาร์มได้ทำตามคำแนะนำของกรมปศุสัตว์จังหวัด
อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกและโรคติดต่อต่างๆ

นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือ เข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานฟาร์มไก่จากกรมปศุสัตว์เป็นประจำทุกปี ซึ่งจะมีขั้นตอนต่างๆมากมาย รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์ม

จึงทำให้เป็นที่มาของ "ใบรับรองคุณภาพฟาร์มไก่" ซึ่งทางฟาร์มได้รับใบรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่จากปศุสัตว์จังหวัด หมายถึงคุณภาพฟาร์มของเราผ่านการประเมินผลนั่นเอง

 

 

 

 

ปัจจุบันทางฟาร์มได้มีพัฒนาระบการเลี้ยงไก่ให้ทันสมัยมากขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆเข้าช่วย และศึกษาการจัดการระบบฟาร์มโดยใช้ระบบ EVAP (evaporative cooling system)

การใช้ Evaporative cooling system นี้ทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้น แม้จะมีการลงทุนสูง แต่จะส่งผลดีในระยะยาว และไข่ไก่ที่ได้ทำให้มีคุณภาพมากขึ้นกว่าการเลี้ยงสมัยอดีต

ในการลงทุนทำฟาร์มระบบ Evap มีการใช้งบประมาณลงทุนค่อนข้างสูงมาก ดังนั้นทางคุณดำรงค์ เฉลิมโชคชัย เจ้าของชาติรักษาฟาร์ม (เทพราช) จึงได้คิดหาวิธีการดัดแปลงวัสดุอุปกรณ์ เน้นพวกวัสดุมือสองที่ยังใช้งานได้ดี ซึ่งได้ทดลองใช้และปรับปรุงเรื่อยมา จนกระทั่งประสบความสำเร็จในการทำเล้าไก่ Evap จากวัสดุมือสองในแบบฉบับของคุณดำรงค์ เช่นกรงไก่แทนที่จะใช้วัสดุใหม่ ก็ดัดแปลงเป็นกรงไม้ ซึ่งหาได้ง่ายและราคาถูกกว่า ทำให้ลดต้นทุนได้มากและไม่ต้องว่าจ้างให้บริษัทมาทำ

  

 

ในเรื่องระบบไฟฟ้าของฟาร์ม คุณดำรงค์เป็นผู้ควบคุมและดูแลเองทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การวางแผน การเลือกซื้อของ จนถึงขั้นตอนการลงมือทำ เรียกได้ว่าทำเองทุกขั้นตอน ซึ่งการทำงานตรงส่วนนี้คุณดำรงค์อาศัยทักษะความรู้ที่มีมาบวกกับประสบการณ์ ที่สะสมมามากกว่า 20ปี

เนื่องจากการทำฟาร์มในระบบ EVAP (evaporative cooling system) นี้ จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิความเย็นในเล้าไก่ตลอดเวลา ดังนั้นทางฟาร์มจึงมีระบบไฟฟ้าสำรอง ซึ่งคิดขึ้นเอง เมื่อเวลาไฟฟ้าดับระบบไฟฟ้าสำรองนี้จะทำงานเองโดยอัตโนมัติ

 

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำรอง

ระบบควบคุมอุณภูมิความเย็นภายในเล้าไก่

แผงวงจรไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในฟาร์ม

แผงวงจรไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในฟาร์ม

ห้องควบคุมระบบไฟฟ้าภายในฟาร์มทั้งหมด

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าของฟาร์ม

อีกเรื่องที่ทางฟาร์มให้ความสำคัญคือ เรื่องของการจัดการทรัพยากรบุคคลภายในฟาร์ม ปัจจุบันคนงานที่จะมาทำงานในฟาร์มไก่หายากมาก จึงทำให้ทางฟาร์มมีแนวคิดที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ คือใช้การใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานคน

ทุกวันนี้ทางฟาร์มใช้วิธีการให้อาหารไก่ โดยใช้เครนขับเคลื่อนไปตามรางอาหาร สามารถตั้งเวลาให้อาหารได้ เมื่อถึงเวลาให้อาหารไก่ เครนให้อาหารนี้ก็จะทำงานโดยอัตโนมัติ

และอีกสิ่งที่ทางฟาร์มกำลังพัฒนาคือ การใช้ "ระบบรางเก็บไข่อัตโนมัติ" นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่แม่ไก่ออกไข่มา ไข่จะตกลงสู่รางไข่และไปรวมกันที่จุดๆหนึ่่ง จากนั้นจะมีสายพานเป็นตัวขับเคลื่อน นำไข่ไก่จากเล้าไก่เข้าสู่โรงเก็บไข่โดยอัตโนมัติ ซึงวิธีนี้จะทำให้ประหยัดแรงงานคนไปได้เยอะมาก ซึ่งแนวคิดระบบเครนให้อาหารไก่ และเก็บไข่อัตโนมัตินี้เป็นผลงานของคุณดำรงค์ ซึ่งใช้เวลาในการติดตั้งและลงมือทำ รวมทั้งปรับปรุงด้วยตัวเองทั้งหมด

 

การใช้งานของเครื่องจักรและอุกรณ์ต่างๆภายในฟาร์ม มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ทางฟาร์มได้มีการสร้าง "โรงเก็บเครื่องมือ" เพื่อใช้เก็บเครื่องมือและอุกรณ์ต่างๆ ทั้งในเรื่องของการซ่อมบำรุง และการใช้งานใหม่ และนอกจากนี้ทางฟาร์มยังมีการจ้างงาน นายช่างไม้ประจำฟาร์ม เพื่อคอยดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆภายในฟาร์ม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ และคนงานภายในฟาร์มเองด้วยสำหรับเรื่องของการดูแลผลผลิตทางฟาร์มได้เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ จากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพ มาบำรุงแม่ไก่เพื่อให้ได้ไข่ที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากที่สุด

ทั้งนี้ในเรื่องของน้ำดื่มสำหรับเลี้ยงไก่ ทางฟาร์มไม่ได้มองข้ามและให้ความสำคัญในส่วนนี้ คุณดำรงค์จึงได้ศึกษาหาข้อมูล และลงมือทำ จึงทำให้ทางฟาร์มได้มีการติดตั้ง "ระบบบำบัดน้ำดื่มสำหรับไก่"

ระบบบำบัดน้ำดื่มสำหรับไก่ เป็นการใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาเป็นตัวช่วย ซึ่งได้มีขั้นตอนต่างๆมากมายในการบำบัด หลังจากบำบัดเสร็จแล้วน้ำที่ได้จะสะอาดและไม่มีสารเคมีตกค้าง เมื่อแม่ไก่ได้ดื่มน้ำนี้จะมีผลส่งถึงไข่ไก่ที่ได้จะ้เป็นไข่ไก่ที่ปลอดสารเคมี เมื่อผู้บริโภคนำไปประกอบอาหารจึงมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อนในไข่ไก่แน่นอน 

 


 


 

ด้วยการดำเนินงานมามากกว่า 20 ปี จึงทำให้ปัจจุบันนี้ทางฟาร์มมีลูกค้าจำนวนมาก ที่เชื่อถือในคุณภาพและมั่นใจในการให้บริการ

ไข่ไก่สดจากชาติรักษาฟาร์ม(เทพราช) เป็นที่นิยมของลูกจำนวนมาก โดยสามารถสังเกตได้จากไข่แดง จะกลมแดงอย่างเป็นธรรมชาติ และไข่ขาวเป็นวุ้นหุ้มไข่แดงสวยงาม ดูแล้วน่านำมาประกอบอาหารและน่ารับประทาน

ลูกค้าของทางฟาร์มส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตอาหารและขนมที่มื่อชื่อเสียง เช่นผู้ผลิตขนมไทยเจ้าดัง (ฝอยทองป้านงค์) อ.บางปะกง ที่มักจะมาสั่งไข่ไก่จากฟาร์ม เพื่อไปทำขนมจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ให้แก่ร้านขนมและของฝากในเมืองแปดริ้วและจังหวัดใกล้เคียง

หรือแม้แต่พ่อค้าคนกลางที่ตลาดไท ตลาดกลางค้าส่งที่สำคัญของประเทศไทย ก็ยังมารับไข่ไก่่จากจากฟาร์มไปจำหน่ายเช่นเดียวกัน นอกจากการขายส่งและขายปลีกตามปกติแล้ว ทางฟาร์มยังมีการรับจัดแพคของขวัญไข่ไก่สด (ใส่กล่องมีหูหิ้ว) เพื่อนำไปเป็นของฝากในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆอีกด้วยนอกจากเรื่องการผลิตไข่ไก่ให้ได้คุณภาพแล้ว ทางฟาร์มยังใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณฟาร์ม ทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยของคนงาน ความสะอาดของสถานที่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางฟาร์มได้หมั่นทำความสะอาดและดูแลอยู่เสมอ


ทางเดินเข้าเล้าไก่


ลานจอดรถ


ที่นั่งพักสำหรับคนงาน


บ้านพักคนงาน

ห้องอาบน้ำและสุขา


บ้านพักคนงาน


แผนที่และการเดินทาง

GPS : Latitude = 13.644214, Longtitude = 101.008765

การเดินทางมาชาติรักษาฟาร์ม(เทพราช)ไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพราะทำเลที่ตั้งของฟาร์มนั้นอยู่ช่วง ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ ซึ่งห่างจากแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตอย่างตลาดคลองสวนร้อยปีประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากตลาดบ้านใหม่ร้อยปี รวมทั้งห่างจากวัดหลวงพ่อโสธร เป็นระยะทางประมาณ 10-13 กิโลเมตร เท่านั้นเอง ซึ่งถ้านักท่องเที่ยวท่านใดสนใจสามารถแวะไปเยี่ยมชมและซื้อไข่ไก่สดจากฟาร์มเป็นของฝากได้และราคาไม่แพงอย่างที่คิด

สำหรับผู้ที่สนใจ ซื้อไข่ไก่สด ทางชาติรักษาฟาร์ม(เทพราช) มีจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง สามารถสอบถามรายละอียดได้
ติดต่อ คุณอัมพร 081-733-4495 ทุกวัน. (08.00-17.00น.)

 
ดู ชาติรักษาฟาร์ม (เทพราช) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

แผนที่ชาติรักษาฟาร์มแบบไม่ใช่3D คลิ๊ก


 

 

นอกจากนี้ทางฟาร์มยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และต้องการถ่ายทอดประสบการณ์ในสายอาชีพแก่ผู้ที่สนใจ จึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจเข้าศึกษาดูงานภายในฟาร์ม

ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ ขอเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก และเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพื่อนำไปทำวิจัยและรายงานต่อไป เช่นเดียวกัน เราก็ได้รับการติดต่อจากคณะครูอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชนได้ขอเข้าเยี่ยมชมภายในฟาร์ม และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆซึ่งกันและกัน
ขอขอบคุณสื่อมวลชนต่างๆ ที่ให้ความสนใจ
และสนับสนุนเกษตรกรอย่างเรา

 

สื่อรายการทีวี / เคเบิ้ลทีวี

Ra

• ภาพบางส่วน จากรายการพอเพียงสร้างโอกาส
ออกอากาศทาง MB Channel..

ชื่อตอน "ฟาร์มไก่ไข่หัวใจพอเพียง"


สื่อสิ่งพิมพ์่ต่างๆ
นิตยสารสัตว์บก
 


ขายปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด
และขี้ไก่สำหรับไปทำปุ๋ยต้นไม้

ติดต่อ คุณหน่อง โทร. 081- 572 7034
ทุกวัน เวลา 09.00-17.00น.

คลิ๊กที่นี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

ขายกระสอบพลาสติกใส่อาหารไก่ใช้แล้ว
สำหรับทำกระสอบทราย ใส่ดิน ใส่ปุ๋ย ฯลฯ

ติดต่อ คุณชุติมา โทร. 081- 513 5211
ทุกวัน เวลา 09.00-17.00น.

คลิ๊กที่นี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

สนับสนุนกิจกรรมของสังคม
ตุลาคม 2553

• ส่งเรือเข้าร่วมแข่งขันเรือพายประเพณี งานทอดกฐิน ณ วัดในชุมชน
(วัดประเวศวัฒนาราม, วัดเทพราช, วัดบ้านนา ฯลฯ)

 10 ตุลาคม 2554

 • แจกกระสอบฟรีแก่หน่วยงานราชการ และชาวบ้านที่เดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมในฉะเชิงเทรา จำนวนมากกว่า 10,000 ใบ


          13 ตุลาคม 2554

          • ส่งเรือเข้าร่วมแข่งขันเรือพายประเพณีของท้องถิ่น


 

 

 

23 ตุลาคม 2554

ร่วมโครงการ "ฉันรักแปดริ้ว" กับสวัสดีแปดริ้ว.คอม ช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา โดยบริจาคไข่ไก่สด มากกว่า 4,000 ฟอง ข้าวสาร 800 กก และจัดหารถ 6 ล้อในการขนส่งถุงยังชีพอีก 420 ชุด

  

 

 

 

30 ตุลาคม 2554

ร่วมโครงการ "ฉันรักแปดริ้ว" กับสวัสดีแปดริ้ว.คอม ช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยบริจาคไข่ไก่สด มากกว่า 1,700 ฟอง ข้าวสารอาหารแห้ง ฯลฯ
 
ทำบุญช่วยเหลือวัดยากจนและขัดสนปัจจัยในการบำรุงวัด

 


 

 


ธันวาคม 2553

• วัดอ่างทอง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัย จ.ฉะเชิงเทรา

 

6 พฤศจิกายน 2554

• ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี วัดอ่างทอง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัย จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อหาปัจจัยในการสร้าง ศาลาการเปรียญหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ทรุดโทรม

 

สนใจร่วมบริจาคเงินทำบุญ คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่

 

 

 

 

26 เมษายน 2555

ร่วมเป็นเจ้าภาพ งานผูกพัทธสีมา อุโบสถหลังใหม่ ณ วัดศรีจันทร์ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร และร่วมบริจาคปัจจัยในการสร้างโบสถหลังใหม่แก่วัดในชนบทนี้์ เป็นเงินกว่า 20,000บาท


 เปิดให้หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาต่างๆเข้าดูงานภายในฟาร์ม

 
  31 ตุลาคม 2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ชาวไทย และผู้มาศึกษางานจากต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจการและการทำงานภายในฟาร์ม 

             

 


 

 

 

 

 

 

 

 

12 สิงหาคม 2554

น้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมมอาหาร ขอเข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพื่อนำไปทำรายงานกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 


 

21 สิงหาคม 2554
          

• นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และผู้ปกครอง เข้าเยี่ยมชมฟาร์ม เพื่อนำไปเป็นแนวทางการศึกษาตามโครงการบูรณาการ..


 


 

กิจกรรมภายในต่างๆ ของชาติรักษาฟาร์ม (เทพราช)

16 มกราคม 2554
          
ทำบุญเลี้ยงพระเพลประจำปีแก่ฟาร์มไก่ เป็นการทำบุญภายในฟาร์มเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์ เพื่อให้ได้ประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงครอบครัวโดยสุจริต
 

ลูกค้าประจำของชาติรักษาฟาร์ม (เทพราช)

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทางฟาร์มเป็นอย่างดีเสมอมา.. ขอบคุณจากใจ


ร้านขนมบ้านป้านงค์ (ฝอยทองเจ้าดัง อ.บางปะกง)

ร้านหลานหลานเบเกอรี่ ตลาดคลองสวน 100ปีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ชาติรักษาฟาร์ม (เทพราช)

ตลาดคลองสวน 100 ปี

 

ตลาดคลองสวน 100 ปี
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ระยะทางห่างจากชาติรักษาฟาร์มเทพราช ประมาณ 4 กม.

ตลาดเก่าแก่ริมน้ำที่มีอายุมากกว่าร้อยปี สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต ช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวมากมาย เพื่อสัมผัสชีวิตแบบชาวคลองและลิ้มรสเป็ดพะโล้เจ้าดัง ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ และตบท้ายปิดทริปด้วยกาแฟโบราณแป๊ะหลี ที่ใครมาก็ต้องแวะทักทาย

 

 

 


คุ้มสวัสดีแปดริ้ว

ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ระยะทางห่างจากชาติรักษาฟาร์มเทพราช ประมาณ 4 กม.

ที่พักโฮมสเตย์ริมคลองสุดชิค บอกได้คำเดียวว่าชิลที่สุดในแปดริ้ว บ้านไม้ไผ่หลังน้อยตั้งอยู่ริมคลองธรรมชาติ ได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ดูวิถีชีวิตความเป็นไปของชาวบ้านริมสองฝั่งคลอง เวลามักผ่านไปเร็ว.. แต่สำหรับที่นี่ เราก้าวไปอย่างช้าๆพร้อมความทรงจำที่งดงาม

GPS : Latitude = 13.63574, Longtitude = 101.00552

 

 

วัดหลวงพ่อโสธร
อำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ระยะทางห่างจากชาติรักษาฟาร์มเทพราช ประมาณ 14 กม.

วัดเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองแปดริ้วมาช้านาน ด้านในประดิษฐานองค์หลวงพ่อโสธร ที่ซึ่งเป็นแหล่งรวมจิตใจของคนทั้งจังหวัด

 

 

พระพิฆเณศ ณ วัดสมานรัตนราม

 

 

พระพิฆเณศ ณ วัดสมานรัตนราม
อำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ระยะทางห่างจากชาติรักษาฟาร์มเทพราช ประมาณ 25 กม.

พระพิฆเณศปางน้อยเสวยสุของค์ใหญ่สีชมพู ปางที่หลายๆคนเชื่อว่าจะประทานความมีกินมีใช้มาให้ จนทำให้ต้องมาสักการะบูชาเพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตสักครั้งหนึ่ง

      

ติดต่อชาติรักษาฟาร์ม (เทพราช)
  •ซื้อไข่ - คุณอัมพร 081-733-4495 ทุกวัน.
(08.00-17.00น.)

  •ขอเข้าดูงานและเยี่ยมชมฟาร์ม - คุณดำรงค์ 083-065 9289 ทุกวัน. (08.00-17.00น.)
  •ซื้อกระสอบอาหารไก่ใช้แล้ว (ไปทำกระสอบทราย) - คุณชุติมา 081-513 5211 ทุกวัน. (09.00-17.00น.)
  •ซื้อปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด - คุณหน่อง 081-572 7034 ทุกวัน. (09.00-17.00น.)


** ทางชาติรักษาฟาร์ม (เทพราช) ขอความกรุณาสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่โทรมาขายโฆษณา เพื่อลงหนังสือของท่าน ทางฟาร์มไม่มีความประสงค์ที่จะลงโฆษณาสื่อต่างๆในช่วงนี้ดังนั้นขอความกรุณา อย่าโทรไปขายโฆษณานะคะ **

 

<>
fotolia dreamstime  123RF shutterstock

          

    เที่ยวเมืองไทย

พื้นที่โฆษณาของเว็บไซต์ สวัสดีแปดริ้ว.คอม สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-813 7676 (เบอร์นี้ใช้สำหรับติดต่อเรื่องลงโฆษณาเท่านั้น)
คลิ๊กที่นี่เพื่อดูpackage
   

              Copyright ©2008-2014 ... All rights reserved. www.sawasdee-padriew.com  email:sawasdee8riew@gmail
         ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมายในรูปภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์สวัสดีแปดริ้ว.คอม ห้ามทำการละเมิด คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำหรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ถ้าทีมงานตรวจพบจะดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติไว้