skip to Main Content
Menu
ชาติรักษาฟาร์ม (เทพราช)

ชาติรักษาฟาร์ม (เทพราช)

ชาติรักษาฟาร์ม (เทพราช) ฉะเชิงเทรา

ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. อำพร 093-6549287, วิน 064-2365423

ชาติรักษาฟาร์ม(เทพราช) เป็นฟาร์มไก่ไข่อีกหนึ่งแห่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่มานานกว่า 20 ปี และเป็นแหล่งขายส่งไข่ไก่่ที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่งของ อำเภอบ้านโพธิ์

ในการเลี้ยงไก่ไข่นี้ทางฟาร์มได้ทำตามคำแนะนำของกรมปศุสัตว์จังหวัด
อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกและโรคติดต่อต่างๆ

นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือ เข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานฟาร์มไก่จากกรมปศุสัตว์เป็นประจำทุกปี ซึ่งจะมีขั้นตอนต่างๆมากมาย รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์ม

จึงทำให้เป็นที่มาของ “ใบรับรองคุณภาพฟาร์มไก่” ซึ่งทางฟาร์มได้รับใบรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ จากปศุสัตว์จังหวัด หมายถึงคุณภาพฟาร์มของเราผ่านการประเมินผลนั่นเอง

ปัจจุบันทางฟาร์มได้มีพัฒนาระบบ การเลี้ยงไก่ให้ทันสมัยมากขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆเข้าช่วย และศึกษาการจัดการระบบฟาร์มโดยใช้ระบบ EVAP (evaporative cooling system)

การใช้ Evaporative cooling system นี้ทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้น แม้จะมีการลงทุนสูง แต่จะส่งผลดีในระยะยาว และไข่ไก่ที่ได้ทำให้มีคุณภาพมากขึ้นกว่า การเลี้ยงสมัยอดีต

ในการลงทุนทำฟาร์มระบบ Evap มีการใช้งบประมาณลงทุนค่อนข้างสูงมาก ดังนั้นทางคุณดำรงค์ เฉลิมโชคชัย เจ้าของชาติรักษาฟาร์ม (เทพราช) จึงได้คิดหาวิธีการดัดแปลงวัสดุอุปกรณ์ เน้นพวกวัสดุมือสองที่ยังใช้งานได้ดี ซึ่งได้ทดลองใช้และปรับปรุงเรื่อยมา จนกระทั่งประสบความสำเร็จในการทำเล้าไก่ Evap จากวัสดุมือสองในแบบฉบับของคุณดำรงค์ เช่นกรงไก่แทนที่จะใช้วัสดุใหม่ ก็ดัดแปลงเป็นกรงไม้ ซึ่งหาได้ง่ายและราคาถูกกว่า ทำให้ลดต้นทุนได้มากและไม่ต้องว่าจ้างให้บริษัทมาทำ

ในเรื่องระบบไฟฟ้าของฟาร์ม คุณดำรงค์เป็นผู้ควบคุมและดูแลเองทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การวางแผน การเลือกซื้อของ จนถึงขั้นตอนการลงมือทำ เรียกได้ว่าทำเองทุกขั้นตอน ซึ่งการทำงานตรงส่วนนี้ คุณดำรงค์อาศัยทักษะความรู้ที่มี มาบวกกับประสบการณ์ ที่สะสมมามากกว่า 20ปี

เนื่องจากการทำฟาร์มในระบบ EVAP (evaporative cooling system) นี้ จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิความเย็น ในเล้าไก่ตลอดเวลา ดังนั้นทางฟาร์มจึงมีระบบไฟฟ้าสำรอง ซึ่งคิดขึ้นเอง เมื่อเวลาไฟฟ้าดับระบบไฟฟ้าสำรองนี้ จะทำงานเองโดยอัตโนมัติ

อีกเรื่องที่ทางฟาร์มให้ความสำคัญคือ เรื่องของการจัดการทรัพยากรบุคคลภายในฟาร์ม ปัจจุบันคนงานที่จะมาทำงานในฟาร์มไก่หายากมาก จึงทำให้ทางฟาร์มมีแนวคิด ที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ คือใช้การใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานคน

ทุกวันนี้ทางฟาร์มใช้วิธีการให้อาหารไก่ โดยใช้เครนขับเคลื่อนไปตามรางอาหาร สามารถตั้งเวลาให้อาหารได้ เมื่อถึงเวลาให้อาหารไก่ เครนให้อาหารนี้ก็จะทำงานโดยอัตโนมัติ

และอีกสิ่งที่ทางฟาร์มกำลังพัฒนาคือ การใช้ “ระบบรางเก็บไข่อัตโนมัติ” นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่แม่ไก่ออกไข่มา ไข่จะตกลงสู่รางไข่และไปรวมกันที่จุดๆหนึ่่ง จากนั้นจะมีสายพานเป็นตัวขับเคลื่อน นำไข่ไก่จากเล้าไก่เข้าสู่โรงเก็บไข่โดยอัตโนมัติ ซึงวิธีนี้จะทำให้ประหยัดแรงงานคนไปได้เยอะมาก ซึ่งแนวคิดระบบเครนให้อาหารไก่ และเก็บไข่อัตโนมัตินี้เป็นผลงานของคุณดำรงค์ ซึ่งใช้เวลาในการติดตั้งและลงมือทำ รวมทั้งปรับปรุงด้วยตัวเองทั้งหมด

การใช้งานของเครื่องจักรและอุกรณ์ต่างๆภายในฟาร์ม มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ทางฟาร์มได้มีการสร้าง “โรงเก็บเครื่องมือ” เพื่อใช้เก็บเครื่องมือและอุกรณ์ต่างๆ ทั้งในเรื่องของการซ่อมบำรุง และการใช้งานใหม่ และนอกจากนี้ทางฟาร์มยังมีการจ้างงาน นายช่างไม้ประจำฟาร์ม เพื่อคอยดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆภายในฟาร์ม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ และคนงานภายในฟาร์มเองด้วย

สำหรับเรื่องของการดูแลผลผลิตทางฟาร์มได้เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ จากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพ มาบำรุงแม่ไก่เพื่อให้ได้ไข่ที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากที่สุด ทั้งนี้ในเรื่องของน้ำดื่มสำหรับเลี้ยงไก่ ทางฟาร์มไม่ได้มองข้ามและให้ความสำคัญในส่วนนี้ คุณดำรงค์จึงได้ศึกษาหาข้อมูล และลงมือทำ จึงทำให้ทางฟาร์มได้มีการติดตั้ง “ระบบบำบัดน้ำดื่มสำหรับไก่”

ระบบบำบัดน้ำดื่มสำหรับไก่ เป็นการใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาเป็นตัวช่วย ซึ่งได้มีขั้นตอนต่างๆมากมายในการบำบัด หลังจากบำบัดเสร็จแล้ว น้ำที่ได้จะสะอาดและไม่มีสารเคมีตกค้าง เมื่อแม่ไก่ได้ดื่มน้ำนี้จะมีผลส่งถึงไข่ไก่ที่ได้จะเป็นไข่ไก่ที่ปลอดสารเคมี เมื่อผู้บริโภคนำไปประกอบอาหาร จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อนในไข่ไก่แน่นอน

ด้วยการดำเนินงานมามากกว่า 20 ปี จึงทำให้ปัจจุบันนี้ทางฟาร์มมีลูกค้าจำนวนมาก ที่เชื่อถือในคุณภาพและมั่นใจในการให้บริการ

ไข่ไก่สดจากชาติรักษาฟาร์ม(เทพราช) เป็นที่นิยมของลูกจำนวนมาก โดยสามารถสังเกตได้จากไข่แดง จะกลมแดงอย่างเป็นธรรมชาติ และไข่ขาวเป็นวุ้นหุ้มไข่แดงสวยงาม ดูแล้วน่านำมาประกอบอาหารและน่ารับประทาน

ลูกค้าของทางฟาร์มส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตอาหารและขนมที่มื่อชื่อเสียง เช่นผู้ผลิตขนมไทยเจ้าดัง (ฝอยทองป้านงค์) อ.บางปะกง ที่มักจะมาสั่งไข่ไก่จากฟาร์ม เพื่อไปทำขนมจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ให้แก่ร้านขนมและของฝากในเมืองแปดริ้วและจังหวัดใกล้เคียง

หรือแม้แต่พ่อค้าคนกลางที่ตลาดไท ตลาดกลางค้าส่งที่สำคัญของประเทศไทย ก็ยังมารับไข่ไก่่จากจากฟาร์มไปจำหน่ายเช่นเดียวกัน นอกจากการขายส่งและขายปลีกตามปกติแล้ว ทางฟาร์มยังมีการรับจัดแพคของขวัญไข่ไก่สด (ใส่กล่องมีหูหิ้ว) เพื่อนำไปเป็นของฝากในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆอีกด้วย

นอกจากเรื่องการผลิตไข่ไก่ให้ได้คุณภาพแล้ว ทางฟาร์มยังใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณฟาร์ม ทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยของคนงาน ความสะอาดของสถานที่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางฟาร์มได้หมั่นทำความสะอาดและดูแลอยู่เสมอ

แผนที่และการเดินทาง

GPS : Latitude = 13.644214, Longtitude = 101.008765

การเดินทางมาชาติรักษาฟาร์ม(เทพราช)ไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพราะทำเลที่ตั้งของฟาร์มนั้นอยู่ช่วง ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ ซึ่งห่างจากแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตอย่างตลาดคลองสวนร้อยปีประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากตลาดบ้านใหม่ร้อยปี รวมทั้งห่างจากวัดหลวงพ่อโสธร เป็นระยะทางประมาณ 10-13 กิโลเมตร เท่านั้นเอง ซึ่งถ้านักท่องเที่ยวท่านใดสนใจ สามารถแวะไปเยี่ยมชมและซื้อไข่ไก่สดจากฟาร์ม เป็นของฝากได้และราคาไม่แพงอย่างที่คิด

 

สำหรับผู้ที่สนใจ ซื้อไข่ไก่สด ทางชาติรักษาฟาร์ม(เทพราช) มีจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง สามารถสอบถามรายละอียดได้
ติดต่อ คุณอำพร 093-6549287, วิน 064-2365423 ทุกวัน. (08.00-17.00น.)

ข่าวดี!!

ตอนนี้ทางชาติรักษาฟาร์ม (เทพราช) ได้เปิดหน้าร้านเพื่อจำหน่ายไข่ไก่สด แก่บุคคลทั่วไป, ร้านอาหาร และร้านขนมหวาน โดยจำหน่าย ไข่ไก่สดคัดเบอร์, ไข่เจาะ (ไข่ที่เปลือกบุบ มักนิยมไปทำกับข้าวขาย เพราะต้นทุนต่ำ), ไข่น้ำ (ไข่ที่ตอกใส่ถุงเรียบร้อย เป็นที่นิยมสำหรับทำขนมหวานไทย หรือทำกับข้าวขาย เพราะราคาไม่แพง)

เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ไม่ต้องเข้าไปเอาที่ฟาร์ม โดยมี 2 สาขาดังนี้

สาขาที่ 1 : หลังโรงงานโตโยต้า สาขาบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
พิกัด : เส้นทางผ่านไป ตลาดคลองสวนร้อยปี ถนน เทพราช-ลาดกระบัง กม.2 เข้าซอยกุ้งเหล็กฟาร์ม ไป 700 ม. ร้านอยู่ปากทางเข้า คุ้มสวัสดีแปดริ้ว โฮมสเตย์ ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

สาขาที่ 2 : ม.กิตยาแลนด์ อ.เมือง จ.เชิงเทรา
พิกัด : ตึกสีส้มริมถนน โครงการ ม.กิตยาแลนด์ ถนน ประชาสรรค์ (ซ.โรงเบียร์) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

นอกจากนี้ทางฟาร์มยังเล็งเห็น ถึงความสำคัญของการเรียนรู้ และต้องการถ่ายทอดประสบการณ์ในสายอาชีพแก่ผู้ที่สนใจ จึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่สนใจ เข้าศึกษาดูงานภายในฟาร์ม

ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ ขอเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก และเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพื่อนำไปทำวิจัยและรายงานต่อไป เช่นเดียวกัน เราก็ได้รับการติดต่อจากคณะครูอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน ได้ขอเข้าเยี่ยมชมภายในฟาร์ม และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์ต่างๆซึ่งกันและกัน

31 ตุลาคม 2553

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ชาวไทย และผู้มาศึกษางานจากต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจการและการทำงานภายในฟาร์ม

CRS_1-nov-10 038
CRS_1-nov-10 070
CRS_1-nov-10 030

21 สิงหาคม 2554

• นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และผู้ปกครอง เข้าเยี่ยมชมฟาร์ม เพื่อนำไปเป็นแนวทางการศึกษา ตามโครงการบูรณาการ

12 สิงหาคม 2554

• นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมมอาหาร ขอเข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพื่อนำไปทำรายงานกลุ่ม

นอกจากเปิดให้หน่วยงานราชการและเอกชน เข้าศึกษาดูงานภายในฟาร์มแล้ว ทางชาติรักษาฟาร์ม (เทพราช) ยังสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสังคมเท่าที่สามารถช่วยได้

ตุลาคม 2553
• ส่งเรือเข้าร่วมแข่งขันเรือพายประเพณี งานทอดกฐิน ณ วัดในชุมชน (วัดประเวศวัฒนาราม, วัดเทพราช, วัดบ้านนา ฯลฯ)

ธันวาคม 2553 
• ทำบุญช่วยเหลือวัดยากจนและขัดสนปัจจัยในการบำรุงวัด ณ วัดอ่างทอง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัย จ.ฉะเชิงเทรา

10 ตุลาคม 2554
• แจกกระสอบฟรีแก่หน่วยงานราชการ และชาวบ้านที่เดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมในฉะเชิงเทรา จำนวนมากกว่า 10,000 ใบ

13 ตุลาคม 2554
• ส่งเรือเข้าร่วมแข่งขันเรือพายประเพณีของท้องถิ่น

23 ตุลาคม 2554
• ร่วมโครงการ “ฉันรักแปดริ้ว” กับสวัสดีแปดริ้ว.คอม ช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา โดยบริจาคไข่ไก่สด มากกว่า 4,000 ฟอง ข้าวสาร 800 กก และจัดหารถ 6ล้อ ในการขนส่งถุงยังชีพอีก 420 ชุด

30 ตุลาคม 2554
• ร่วมโครงการ “ฉันรักแปดริ้ว” กับสวัสดีแปดริ้ว.คอม ช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยบริจาคไข่ไก่สด มากกว่า 1,700 ฟอง ข้าวสารอาหารแห้ง ฯลฯ

26 เมษายน 2555 
• ร่วมเป็นเจ้าภาพ งานผูกพัทธสีมา อุโบสถหลังใหม่ ณ วัดศรีจันทร์ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร และร่วมบริจาคปัจจัยในการสร้างโบสถหลังใหม่แก่วัดในชนบทนี้์ เป็นเงินกว่า 20,000บาท

อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการถ่ายภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆที่ต้องการ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไข่ไก่ชาติรักษาฟาร์ม (เทพราช)

ปัจจุบันทางฟาร์มได้มีการนำไข่ไก่มาแปรรูปเป็นขนมไทยเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจ ในราคาพิเศษ

   

  

ฝอยทองสด

กล่องเล็ก บรรจุ 100g.  ราคา 90 บาท
กล่องใหญ่ บรรจุ 250g. ราคา 190 บาท

ขนาดทดลองทาน บรรจุ 50g.  ราคา 39บ. / 3 กล่อง 100บ.

ฝอยทองสดขายเป็นกิโลกรัม
ครึ่งกิโล  160 บาท
1 กิโลกรัม 300 บาท

.

ฝอยทองอบ

ถุงคราฟท์ บรรจุ 80g. ราคา 79 บาท / 2 ถุง 150 บาท
กระปุกใส บรรจุ 120g. ราคา 100บ.

.

บริการส่งเคอรี่ทั่วประเทศ และมีบริการเก็บเงินปลายทาง
สนใจสั่งขนม​ทักอินบ๊อกซ์เพจ​ หรือคลิ๊กที่ไลน์เลยจ้าา

ลูกค้าประจำของชาติรักษาฟาร์ม (เทพราช)

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทางฟาร์มเป็นอย่างดีเสมอมา.. ขอบคุณจากใจ

ติดต่อชาติรักษาฟาร์ม (เทพราช) 
•ซื้อไข่ – คุณอัมพร 093-6549287 ทุกวัน. (08.00-17.00น.)
•ขอเข้าดูงานและเยี่ยมชมฟาร์ม – คุณวิน 064-2365423 ทุกวัน. (08.00-17.00น.)
•ซื้อปุ๋ยขี้ไก่ (ไม่มีโซดาไฟ) – คุณวิน 064-2365423 ทุกวัน. (08.00-17.00น.)
•ซื้อขนมหวาน- คุณปู 094-659-4461 ทุกวัน. (08.00-17.00น.)

** ทางชาติรักษาฟาร์ม (เทพราช) ขอความกรุณาสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาต่างๆ ที่โทรมาขายโฆษณา เพื่อลงหนังสือ หรือเว็บไซต์ของท่าน ทางฟาร์มไม่มีความประสงค์ที่จะลงโฆษณาสื่อต่างๆในช่วงนี้ ดังนั้นขอความกรุณา อย่าโทรไปขายโฆษณานะคะ **

Back To Top
×Close search
Search