fbpx

วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) 

วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่)

วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่)
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วัดจีนประชาสโมสร หรือ เล่งฮกยี่ เป็นวัดจีนเก่าแก่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวัดพุทธนิกายมหายาน ที่มีคุณค่าด้านศิลปกรรมแบบจีน ตามประวัติเล่าว่า เมื่อปี พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า รัชกาลที่5 ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดเส้นทางรถไฟ สาย กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา ที่เมืองแปดริ้ว และได้ทรงเสด็จมาที่วัดนี้ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อ จากเดิมคือ “วัดเล่งฮกยี่) เป็น “วัดจีนประชาสโมสร” พร้อมป้ายชื่อพระราชทาน

วัดจีนประชาสโมสร

ที่วัดจีนแห่งนี้เป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นอย่างมาก ภายในวิหารมีหลักความเชื่อศรัทธาแบบจีน คือมีการนำเทวรูปเทพเจ้าที่สำคัญของชาวจีน มาประดิษฐานไว้ที่นี่ด้วย

วัดจีนประชาสโมสร

บริเวณทางเข้าวิหารของวัด ถ้าสังเกตดูด้านซ้ายและขวา จะมีรูปปั้นท้าวจตุโลกบาลองค์ใหญ่มากตั้งอยู่ ซึ่งตามความเชื่อว่า จะช่วยปกปักรักษาโลกในทิศทั้งสี่

วัดจีนประชาสโมสร
วัดจีนประชาสโมสร

ภายในวิหารจะมีพระพุทธรูปแบบจีน ในลัทธิมหายานประดิษฐานอยู่ 3 องค์ คือ พระยูไล้, พระโอนิโทฮุด และพระเอี้ยซือฮุด ซึ่งมีความเชื่อกันว่าสามารถปกปักรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ และตามคำบอกเล่า พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์นี้ ทำมาจากกระดาษที่นำมาจากเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน พร้อมๆกับพระพุทธรูป 18อรหันต์ ที่อยู่ข้างวิหารด้านใน

วัดจีนประชาสโมสร
วัดจีนประชาสโมสร

นอกจากนี้ทางวัดได้มีการจัดสร้างพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือ เจ้าแม่กวนอิมพันมือ เพื่อให้โชคให้ลาภแก้ผู้ที่มากราบไหว้

วัดจีนประชาสโมสร

เนื่องจากที่แห่งนี้เป็นวัดจีน ตามธรรมเนียมการไหว้ของคนจีน จะมีการไหว้บูชาจะมีอยู่หลายจุด ซึ่งนับรวมได้ 20จุด แต่ละจุดสามารถเดินถึงกันได้ในระยะใกล้ๆ และมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและแนะนำ แต่ละจุดจะมีป้ายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

วัดจีนประชาสโมสร
วัดจีนประชาสโมสร
วัดจีนประชาสโมสร
วัดจีนประชาสโมสร
วัดจีนประชาสโมสร

เมื่อไหว้ครบทั้ง 20จุดแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่พาไปไหว้ขอพรกับเทพเจ้าสำคัญๆ พร้อมทั้งสอนวิธีการขอพรที่ถูกต้อง เช่น เทพเจ้าไฉ่เซ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ให้นำกระเป๋าเงินมาจ่อที่ปากถุงทรัพย์ของเทพเจ้า และอีกมือหนึ่งให้ลูบจากก้นถุงขึ้นมา ให้ถึงกระเป๋าเงินของเรา เป็นความเชื่อว่าจะเป็นการเรียกเงินเรียกทองเข้ากระเป๋าเงินของเรา

วัดจีนประชาสโมสร

หรือการพาไปลูบมังกรไม้ศักดิ์สิทธิ์ หัวมังกร, ตัวมังกร และหางมังกร เพื่อขอให้โชคดีเกี่ยวกับหน้าที่การงาน, การเงิน และสุขภาพ

วัดจีนประชาสโมสร

ที่วัดจีนประชาสโมสรแห่งนี้ ยังขึ้นชื่อเรื่องการไหว้แก้ปีชง ในแต่ละปีมีผู้คนจำนวนไม่น้อยเดินทางมาเพื่อไหว้ขอพรแก้ปีชง ซึ่งทางวัดมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและแนะนำ รวมถึงอธิบายขั้นตอนต่างๆในการไหว้

วัดจีนประชาสโมสร
วัดจีนประชาสโมสร

บรรยากาศภายในวัด

วัดจีนประชาสโมสร
วัดจีนประชาสโมสร
วัดจีนประชาสโมสร
วัดจีนประชาสโมสร

ที่ตั้ง
วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่)
ถ.ศุภกิจ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
อยู่ตรงข้ามกับตลาดบ้านใหม่100ปี ท่านใดที่สนใจสามารถเข้าไปทำบุญ หรือแก้ปีชงได้ทุกวัน
https://goo.gl/maps/uPa7VMXsy125f8dw7


หน้าแรก | เทียวแปดริ้ว | เที่ยวเชิงเกษตร เที่ยวธรรมชาติตลาดโบราณวัด

%d bloggers like this: