ตลาดร้อยปี ฉะเชิงเทรา ตลาดบ้านใหม่100ปี

ตลาดร้อยปี ฉะเชิงเทราตลาดบ้านใหม่ 100ปี ชุมชนริมน้ำ เชื้อสายไทย-จีน ตลาดบ้านใหม่ หรือ ตลาดร้อยปี บ้านใหม่ แห่งเมืองฉะเชิงเทรานี้ เมื่อในอดีตมีชุมชนชาวไทย-จีน อาศัยอยู่บริเวณนี้ และทุกคนอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ตลอดสองฝั่งริมแม่น้ำบางปะกง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี นับตั้งแต่รุ่นอากงอาม่า หรือเรียกได้ว่า ตั้งแต่สมัยคุณตาคุณยายยังสาว . ตลาดบ้านใหม่มีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตมายาวนาน