fbpx

Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/sawasdeepa/domains/sawasdee-padriew.com/public_html/wp-content/themes/newsmatic/inc/breadcrumb-trail/breadcrumbs.php on line 252

Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/sawasdeepa/domains/sawasdee-padriew.com/public_html/wp-content/themes/newsmatic/inc/breadcrumb-trail/breadcrumbs.php on line 252
ตลาดบ้านใหม่

ตลาดร้อยปี ฉะเชิงเทรา ตลาดบ้านใหม่100ปี

ตลาดร้อยปี ฉะเชิงเทราตลาดบ้านใหม่ 100ปี ชุมชนริมน้ำ เชื้อสายไทย-จีน ตลาดบ้านใหม่ หรือ ตลาดร้อยปี บ้านใหม่ แห่งเมืองฉะเชิงเทรานี้ เมื่อในอดีตมีชุมชนชาวไทย-จีน อาศัยอยู่บริเวณนี้ และทุกคนอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ตลอดสองฝั่งริมแม่น้ำบางปะกง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี นับตั้งแต่รุ่นอากงอาม่า หรือเรียกได้ว่า ตั้งแต่สมัยคุณตาคุณยายยังสาว . ตลาดบ้านใหม่มีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตมายาวนาน เมื่อครั้งก่อนที่นี่เป็นแหล่งชุมชน ที่มีการค้าขายทางน้ำอย่างคึกคัก แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป ความสำคัญของที่นี่กลับลดลง เพราะเมื่อถนนตัดผ่าน ผู้คนเริ่มใช้เส้นทางคมนาคมทางบกมากขึ้น การคมนาคมทางเรือจึงได้เงียบเหงาบางตา ประจวบเหมาะกับคนรุ่นใหม่ ได้มีการเข้าไปศึกษาทำงานกันที่กรุงเทพฯมากขึ้น จึงทำให้ตลาดที่เคยคึกคัก ค่อนข้างเงียบเหงา.ชาวบ้านชุมชนตลาดบ้านใหม่ส่วนหนึ่ง มีความคิดที่จะพัฒนาตลาดบ้านใหม่ให้กลับคึกคักดังเดิม จึงได้รวมตัวกันจัดตลาดในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเริ่มแรกยังไม่มีคนเข้าร่วมมากนัก เพราะยังไม่เห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม . แต่เมื่อช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลับเป็นที่นิยมของคนเมือง ที่นิยมมาดูสภาพบ้านเรือน ความเป็นอยู่ หรือร่องรอยประวัติศาสตร์ในอดีต จึงทำให้ตลาดบ้านใหม่เป็นที่รู้จัก ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ ของคณะกรรมการตลาด ที่มุ่งหวังจะให้แหล่งท่องเที่ยวแหล่งนี้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป   . ตลาดบ้านใหม่ร้อยปี ประกอบด้วย…

Read More