ชะมด civet

ชะมด ฟาร์ม ฉะเชิงเทรา

สวัสดีแปดริ้วดอทคอม จะพาไปชมฟาร์ม ชะมด แห่งเดียวในจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ ที่มีใบรับรองถูกต้องตามกฎหมาย ชะมด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง การที่จะเลี้ยงชะมดได้นั้นต้องมีใบอนุญาตจากกรมป่าไม้อย่างถูกต้อง และชะมดที่เราจะเลี้ยงนั้น ต้องมีที่มาที่ไปแจ้งไว้ชัดเจน จะไปนำเจ้าตัวชะมดมาจากป่า แล้วมาขอใบอนุญาตอย่างนี้ไม่ได้ค่ะ เข้าข่ายผิดกฎหมาย