fbpx

หลวงพ่อโต ซำปอกง

วัดหลวงพ่อโต

หลวงพ่อโต ซำปอกง
ณ วัดอุภัยภาติการาม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

ตามประวัติเล่าว่า เมื่ออดีตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 ในชุมชนชาวตลาดบ้านใหม่ล่าง มีเศรษฐีชาวจีน 2 พ่อลูก คือ หลงจู๊ฮี้ (พ่อ) และ หลงจู๊แดง (ลูก) ได้ไปศักการะหลวงพ่อโต ที่วัดพนัญเชิง อยุธยา และเกิดความศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างมาก ซึ่งในสมัยนั้น ชาวจีนในเมืองไทยนิยมไปกราบไหว้ หลวงพ่อโต หรือ ซำปอกง ที่วัดพนัญเชิง อยุธยา เพราะมีความเชื่อว่าสามารถนำโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการค้าขาย จะทำให้ประสบความสำเร็จ

วัดหลวงพ่อโต

ด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้า ในปี พ.ศ. 2449 จึงทำให้ หลงจู๊ฮี้ และ หลงจู๊แดง (ต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็น ขุนพิพิธพานิชกรรม)ได้สละทรัพย์ส่วนตัวสร้าง หลวงพ่อโต หรือ พระซำปอกง ไว้ที่เมืองแปดริ้ว โดยหลงจู๊แดง หรือขุนพิพิธพานิชกรรม ได้สละที่ดินส่วนตัว บริเวณ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง ฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างวิหาร และให้ช่างไปจำลององค์หลวงพ่อโต มาจากวัดพนัญเชิง อยุธยา

หลวงพ่อโต หรือ พระซำปอกงนี้ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ข้างในองค์พระเป็นโพรง โดยสมัยก่อนจะใช้กระบุง หรือภาชนะที่สานด้วยไม้ไผ่ เอามาก่อซ้อนกันเป็นรูปองค์พระ ต่อมาจึงเอาปูนฉาบ แล้วจึงค่อยลงรักปิดทองภายหลัง

หลวงพ่อโต (ซำปอกง) ที่วัดอุภัยภาติการามแห่งนี้ มีขนาดหน้าตักกว้าง 6.50 เมตร สูงประมาณ 12 เมตร

ต่อมาในปี พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า รัชกาลที่5 ได้ทรงเสด็จมาเมืองแปดริ้ว เพื่อทรงเปิดเส้นทางรถไฟ สาย กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา และได้ทรงเสด็จมาที่วิหารหลวงพ่อโตแห่งนี้ ทรงมีพระราชศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 200บาท เพื่อร่วมสมทบในการสร้างอารามและปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป และในครานั้นเอง ทรงพระราชทานนามวัดนี้ว่า “วัดอุภัยภาติการาม” เนื่องจากวัดนี้มักประสบความเสียหายจากน้ำท่วมอยู่บ่อยๆ และบางปีน้ำได้ซึมเข้าองค์พระ โดยเฉพาะบริเวณฐาน และตอนล่างขององค์พระ ทำให้ต้องทำการซ่อมแซมอยู่เสมอ

เมื่อรัชกาลที่5 ทรงทราบว่า พระพุทธรูปได้มีการจำลองแบบมาจากอยุธยา จึงทรงพระราชทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระพุทธไตรรัตนายก” เช่นเดียวกับที่วัดพนัญเชิง อยุธยา

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่5 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดแห่งนี้ ทางวัดได้มีการนำพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่5 พร้อมลงพระปรมาภิไธย ที่ทรงพระราชทานไว้เมื่อครั้งเสด็จมา

ในประเทศไทย มีหลวงพ่อโต หรือ ซำปอกง เพียงแค่ 3 วัดเท่านั้น คือ วัดพนัญเชิง อยุธยา, วัดกัลยาณมิตร ฝั่งธนบุรี และวัดอุภัยภาติการาม จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพบูชาแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก

ด้วยวัดแห่งนี้เป็นลัทธิมหายาน จึงมีความเชื่อแบบวัดจีน ภายในวิหารจะมีพระโพธิสัตว์กวนอิม, พระอรหันต์ และเทพเจ้าที่สำคัญของชาวจีน ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตที่เป็นที่กล่าวขวัญถึง คือการนำโชดีมาให้แก่คนทำมาค้าขาย

เทพเจ้าสำคัญของชาวจีน

 

การบูชาหลวงพ่อโต และเทพเจ้าต่างๆนั้น ทางวัดมีธูปเทียนจำหน่ายเป็นชุดๆให้ ที่นี่มักนิยมถวายเทียนคู่เล่มใหญ่ ซึ่งสามารถติดต่อเจ้าหน้าตรงซุ้มจำหน่ายได้เลย และเจ้าหน้าที่จะนำนำขั้นตอนในการไหว้ให้ ซึ่งจะต้องเดินไหว้เป็นจุดๆ มีจั้งหมด 17 จุดด้วยกัน

ก่อนเข้าประตูด้านหน้า จะเป็นจุดที่ให้จุดธูปเทียนก่อนเข้าไปด้านใน

การเดินทาง
วัดอุภัยภาติการาม
ตั้งอยู่ริมถนนศุภกิจ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ไปเส้นทางเดียวกับที่จะไปตลาดบ้านใหม่100ปี (วัดจะถึงก่อนตลาดบ้านใหม่ร้อยปี)
https://goo.gl/maps/5d1YxRy6gHcEE3Cq7


หน้าแรก | เทียวแปดริ้ว | เที่ยวเชิงเกษตร เที่ยวธรรมชาติตลาดโบราณวัด

%d bloggers like this: