ชาติรักษาฟาร์ม (เทพราช)

ชาติรักษาฟาร์ม (เทพราช) ฉะเชิงเทรา ฟาร์มไข่ไก่ ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 083-0612606 ชาติรักษาฟาร์ม (เทพราช) เป็น ฟาร์มไข่ไก่ อีกหนึ่งแห่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่มานานกว่า 30 ปี และเป็นแหล่งขายส่งไข่ไก่่ที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่งของ อำเภอบ้านโพธิ์ ในการเลี้ยงไก่ไข่นี้ทาง ฟาร์มของเราได้ทำตามคำแนะนำของกรมปศุสัตว์จังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกและโรคติดต่อต่างๆ นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือ