skip to Main Content
Menu
ลุงแดงคาเฟ่

ลุงแดงคาเฟ่ – สวนลุงแดงมะพร้าวน้ำหหอม ฉะเชิงเทรา

ว่างมั้ย จะพาไปชมดง ? . ใช่ค่ะ อ่านไม่ผิดหรอก วันนี้จะพาแฟนเพจไปชมดงค่ะ ดงที่ว่าคือ "ดงมะพร้าว" ที่ #สวนลุงแดงมะพร้าวน้ำหอม ฉะเชิงเทรา . สวนลุงแดงนี่ขึ้นชื่อเรื่องมะพร้าวน้ำหอม เห็นสวนบ้านๆแบบนี้ แต่ส่งผลิตภัณฑ์ไปขายที่ห้างดังใน กทม.เลยนะคะ เอ่ยชื่อห้างมาหลายคนร้อง.. โหวววว จริงดิ้!! .…

keep reading

เจดีย์สถูปพระเจ้าตากสิน

ประวัติพระสถูปเจดีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ในสมัยกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าโอบล้อมเมืองไว้  ก่อนที่จะเสียกรุงพระเจ้าตากสินได้ตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกมาจากกรุงศรีอยุธยาผ่านบ้านพรานนก  ดงละคร  พื้นที่จังหวัดนครนายกเข้ามาเขตปราจีนบุรี  อำเภอบ้านสร้างจนมาถึงบริเวณที่เรียกว่าปากน้ำโจโล้   เพื่อจะมุ่งหน้าไปอำเภอพนัสนิคม  อำเภอพานทอง  และต่อไปยังจังหวัดชลบุรี  หรือเรียกว่าตำบลบางปลาสร้อย ในสมัยนั้นกองทัพพม่ามีกำลังเหนือกว่าตามตีกองกำลังของพระเจ้าตากสินโดยใช้เส้นทางน้ำ  โดยผ่านแม่น้ำโยทะกาเข้ามาแม่น้ำบางปะกงเกิดปะทะกองกำลังของพระเจ้าตากสินและสู้รบกันบริเวณพื้นที่ตำบลปากน้ำโจ้โล้ในปัจจุบัน  คือตำบลปากน้ำ  ในการสู้รบกับพม่าด้วยพระปรีชาสามารถของพระเจ้าตากสินเอาชนะพม่าที่มีกำลังเหนือกว่าได้  เมื่อรบชนะได้สั่งให้ไพร่พลพักทัพ  เพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในขณะที่พักทัพอยู่ได้สั่งให้สร้างพระเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการสู้รบกับพม่าจนมีชัยชนะตรงบริเวณปากน้ำโจ้โล้  (คลองท่าลาด)  ต่อเหนือจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหลมที่มีกระแสน้ำจากคลองท่าลาดไหลบรรจบกับแม่น้ำบางปะกง  ทำให้กระแสน้ำกัดเซาะจนบริเวณแหลมปากน้ำที่พระเจดีย์พระเจ้าตากสินตั้งอยู่พังทลายเมื่อประมาณ พ.ศ.…

keep reading

วัดโพธิ์บางคล้า

วัดโพธิ์บางคล้า ตั้งอยู่ที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ตามคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในท้องถิ่น วัดแห่งนี้สร้างขึ้นสมัยใดไม่แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และคาดว่าเคยเป็นที่พักทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งยกทัพไปต่อสู้กับพม่า ที่บริเวณปากน้ำโจ้โล้(ห่างจากวัด 1 กม.)เมื่อราวๆปี พ.ศ. 2309 จากคำบอกเล่าอีกนั้น วัดแห่งนี้เดิมเป็นกุฎิไม้ใต้ถุนสูง หลังคามุงจาก อยู่ใกล้กับท่าน้ำแม่น้ำบางปะกงและต้นโพธิ์ใหญ่ มีโบสถ์คล้ายเก๋งจีน หลังคาซ้อน2ชั้น มุงด้วยกระเบื้องกาบกล้วย…

keep reading

ตลาดน้ำบางคล้า

ตลาดน้ำบางคล้า อยู่ที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางคล้านี้เป็นอำเภอใหญ่อำเภอหนึ่งใน จ.ฉะเชิงเทรา เดิมแบ่งเขตการปกครองเป็นสองอำเภอคือ อ.หัวไทร และ อ.บางคล้า เมื่อปีพ.ศ. 2447 สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กราบบังคมทูลให้มีพระบรมราชโองการยุบอำเภอหัวไทร อ.บางคล้า เดิมตั้งอยู่ที่วัดใหม่บางคล้า (ต.บางสวนในปัจจุบัน) ต่อมาทางราชการเห็นว่าที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ ไม่อยู่ในบริเวณศูนย์กลาง จึงย้ายมาอยู่ที่ตำบลเตาสุราซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน ตลาดน้ำบางคล้า เป็นตลาดน้ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา สถานที่แห่งนี้เพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นปี2551 โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล อ.บางคล้า…

keep reading
Load More
Back To Top
×Close search
Search